EU fund Lithuania

Skaitmenizuotos privačių ir viešųjų kultūros renginių ir lankytinų objektų platformos sukūrimas ir įmonės paslaugų bei procesų transformavimas

UAB „Kirotech“ nuo 2022 m. vasario mėn. įgyvendina projektą, kurio tikslas – naujų, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingų kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktų kūrimas, investuojant į naujas konkurencingo skaitmeninio ir žiedinę ekonomiką skatinančio kultūros ir kūrybinio turinio ir formos paslaugas ir veiklos procesus.

Projekto tikslas bus pasiektas sukuriant inovatyvų kūrybinį produktą ir transformuojant įmonės paslaugas ir veiklos procesus į naujas skaitmenines ir žiedinę ekonomiką skatinančias formas.

Projekto rezultatai:

– Sukurta mobilioji programėlė, kurios pagalba būtų konsoliduojama informacija apie šalyje vykstančius kultūrinius renginius ir egzistuojančius lankytinus objektus

– Sukurta sistema kultūrinių renginių organizatoriams ir lankytinų objektų savininkams, kurios pagalba jie patogiai galėtų suvesti informaciją apie organizuojamą renginį ar viešinamą objektą;

– Sukurta reprezentacinė svetainė, kuri pristatytų renginių organizatoriams ir lankytinų objektų savininkams kuriamą įrankį jų renginio ar objekto viešinimui;

– Įmonės paslaugų ir veiklos procesai transformuoti į naujas skaitmenines ir žiedinę ekonomiką skatinančias formas, integruojant į veiklos procesus Skaitmenizuotos privačių ir viešųjų kultūros renginių ir lankytinų objektų platformos valdymą.

UAB „Kirotech“, optimaliai išnaudodama laiką ir resursus, įgyvendins projektą maksimaliai siekdama projekte numatytų ir užsibrėžtų tikslų bei rezultatų.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Projekto pavadinimas – Skaitmenizuotos privačių ir viešųjų kultūros renginių ir lankytinų objektų platformos sukūrimas ir įmonės paslaugų bei procesų transformavimas.

Projekto vykdytojas: UAB „Kirotech“

Projekto finansavimas ES struktūrinių fondų lėšomis: iki 50.402,90 EUR.

Projekto vykdymo pradžia: 2022 m. vasario 1 d.

Projekto vykdymo pabaiga: 2023 m. kovo 31 d.

EU fund Lithuania

Development and Implementation of kiro.cloud Self-service Solution for B2B Customers

Since March 2022, Kirotech, UAB, has been implementing the project, the goal of which is to develop and install “Kiro.cloud” self-service platform for the B2B customers of the company where they will be able to order its products and services safely and conveniently.

The result of the project will be the software developed for self-service solution. This self-service solution will be integrated with the accounting system used by the company. The result of the activities will be the installation and configuration of the self-service solution. Moreover, the software maintenance will be guaranteed for 36 months from the date of its installation.

Our company, optimally exploiting time and resources, will implement a project by maximally achieving the goals and results set out in the project.

The project is supported by the European Regional Development Fund as a measure of the response by the European Union to the COVID-19 pandemic.

Title of the project – Development and Implementation of kiro.cloud Self-service Solution for B2B Customers.

Project implementer: Kirotech, UAB

Inception of the project: 1 March 2022

End of the project implementation: 7 October 2022